Disclaimer
electrische fietsen facebook

Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de samenstelling van electrice-fietsen.nl besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op electrice-fietsen.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Wij kunnen er niet voor instaan, dat de informatie die op electrice-fietsen.nl aangeboden wordt, in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van electrice-fietsen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om electrice-fietsen.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u altijd een mail sturen naar info@electrice-fietsen.nl